Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș montator

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache”, cu sediul în Botoșani, str. Victoriei, nr. 13, organizează concurs pe durată determinată de 1 an pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș montator (cu atribuții de lăcătuș mecanic, tâmplar și fochist), treaptă profesională I, conform HG nr. 286/2011.

Condiții specifice:

– Studii medii/tehnice de specialitate atestate cu diplomă

– Vechime în muncă: minim 6 ani și 6 luni

– Atestat calificare lăcătuș mecanic

– Atestat calificare tâmplar

– Autorizație fochist sau adeverință ce atestă urmarea cursului de fochist

Desfășurarea concursului:

– dată limită depunere dosare: 10.10.2022, ora 15

– probă scrisă și practică: 17.10.2022, ora 10

– interviu: 21.10.2022, ora 10

Probele se desfășoară la sediul instituției.

Tematica, bibliografia, documentele necesare înscrierii la concurs se găsesc pe site-ul instituției www.teatrulvasilache.ro.

Informaţii se obţin la sediul instituției, telefon 0231/514353, persoană de contact – Daniela Rădulescu, secretar comisie.

(Visited 79 times, 1 visits today)