Termenele limită pentru înscrierile la instituțiile militare de învățământ postliceal și universitar militar pentru anul de învățământ 2022-2023 se apropie de final

Centrul Militar Județean Botoșani, prin Biroul Informare-Recrutare , structura specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naționale care se ocupă de promovarea profesiei militare și recrutarea (înscrierea) candidaților – băieți și fete – pentru cariera militară, aduce la cunoștință celor interesați că termenele limită pentru înscrierile la instituțiile militare de învățământ postliceal și universitar militar pentru anul de învățământ 2022-2023 se apropie de final, după cum urmează:

1. ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL – ȘCOLI POSTLICEALE MILITARE (pentru formarea subofițerilor cu durata studiilor 1 an ) – 731 de locuri, astfel :

Termenul limită de înscriere a potențialilor candidați este de 10 iunie 2022 orele 16.30.

– Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” din Pitești (1 an): 417 de locuri;

– Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” din localitatea Boboc, județul Buzău (1 an): 60 de locuri;

– Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu (1 an): 158 de locuri;

– Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri de Logistică „Gheorghe Lazăr ” din Chitila, județul Ilfov (1 an): 96 de locuri.

Se pot înscrie elevii care sunt înmatriculați în clasa a XII-a și candidați cu diplomă de bacalaureat care nu depășesc vârsta de 28 de ani în cursul anului 2022.

2. ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL – ȘCOLI POSTLICEALE MILITARE (pentru formarea maiștrilor militari cu durata studiilor 2 ani) – 449 de locuri, astfel :

Termenul limită de înscriere a potențialilor candidați este de 10 iunie 2022 orele 16.30.

– Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” din Pitești (2 ani): 88 de locuri;

– Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” din localitatea Boboc, județul Buzău (2 ani): 110 de locuri;

– Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral I. Murgescu” din Constanța, județul Constanța (2 ani): 101 locuri;

– Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu (2 ani): 105 locuri;

– Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri de Logistică „Gheorghe Lazăr ” din Chitila, județul Ilfov (2 ani): 45 de locuri.

Se pot înscrie elevii care sunt înmatriculați în clasa a XII-a și candidați cu diplomă de bacalaureat care nu depășesc vârsta de 28 de ani în cursul anului 2022.

3. ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR – ACADEMII MILITARE (pentru formarea ofițerilor licențiați) – 243 de locuri, astfel:

Termenul limită de înscriere a potențialilor candidați este de 03 iunie 2022 orele 16.30.

– Institutul Medico-Militar, București (5-6 ani): 89 de locuri repartizate la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, București (45 la medicină generală, 7 la medicină dentară, 7 la farmacie) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureș (30 la medicină generală);

– Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, București, specializarea drept: 10 locuri (absolvenții vor fi ofițeri în cadrul MApN);

– Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București (3 ani): 15 locuri;

– Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Sibiu (3-4 ani): 33 de locuri;

– Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă”, Brașov (3-4 ani): 26 de locuri;

– Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Constanța (4 ani): 28 de locuri;

– Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”, București (4 ani): 42 de locuri

Se pot înscrie elevii care sunt înmatriculați în clasa a XII-a și candidați cu diplomă de bacalaureat care nu depășesc vârsta de 26 de ani în cursul anului 2022 (24 de ani pentru piloți) .

Ordinea etapelor pe care le vor parcurge potențialii candidați este următoarea:

1. Înscriere – pe platforma destinată înscrierii online a candidaților, în rețeaua INTERNET pe website-ul : www.recrutaremapn.ro (prin crearea conturilor de utilizator – pe numele candidatului, introducerea datelor personale ale candidatului, încărcarea documentelor personale ale candidatului în format JPG sau PDF și transmiterea acestora către biroul informare-recrutare) sau la sediul biroului informare-recrutare, astfel:

– Învățământul universitar – până la data de 03 iunie 2022;

– Învățământul postliceal militar (maiștri militari și subofițeri) – până la data de 10 iunie 2022;

2. Selecție – în cadrul Centrului zonal de selecție și orientare Câmpulung Moldovenesc:

– Învățământul universitar – până la data de 17 iunie 2022;

– Învățământul postliceal militar (maiștri militari și subofițeri) – până la data de 30 iunie 2022;

3. Vizita medicală – Spitalul Militar Clinic de Urgență „Doctor IACOB CZIHAC” Iași :

– Învățământul universitar – până la data de 10 iunie 2022 (DOAR candidații pentru Institutul Medico-Militar și Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”), candidații la academiile militare după susținerea examenului de admitere;

– Învățământul postliceal militar (maiștri militari și subofițeri) – după examenul de admitere;

4. Finalizarea dosarului de candidat – numai după parcurgerea tuturor etapelor anterioare – la sediul biroului informare-recrutare:

– Învățământul universitar – până la data de 24 iunie 2022;

– Învățământul postliceal militar (maiștri militari și subofițeri) – până la data de 08 iulie 2022;

5. Admiterea (examenul) la instituțiile de învățământ militare, în conformitate cu datele specificate:

– Învățământul universitar militar:

– 19 iulie 2022 – Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Constanța;

– 21 iulie 2022 – Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”, București;

– 25 iulie 2022 – Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Sibiu, Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă”, Brașov și Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București;

– Învățământul postliceal militar:

– 03 august 2022 – pentru categoria subofițeri (toate instituțiile de învățământ);

– 08 august 2022 – pentru categoria maiștri militari (toate instituțiile de învățământ).

Regulamentele de admitere (toate informațiile legate de concurs) se publică pe site-ul fiecărei instituții de învățământ liceal postliceal și universitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale.

Candidații care au întocmit dosarele în perioadele stabilite pentru învățământul universitar militar – academiile militare și învățământul postliceal din subordinea Ministerului Apărării Naționale vor efectua vizita medicală obligatorie și cea specifică după susținerea examenului de admitere, în funcție de ierarhizare, iar informarea acestora va fi efectuată de către instituția de învățământ militar pentru care au întocmit dosarul de candidat și au susținut examenul de admitere.

Chiar dacă foarte mulți tineri consider că mai este suficient timp până la admiterea din anul 2022, recomand celor interesați să ne viziteze cât mai curând la sediul biroului informare recrutare sau pe pagina de socializare – facebook a Centrului Militar Județean Botoșani , situat în strada Sucevei, nr. 2, în zilele lucrătoare de luni, miercuri, joi, vineri între 08.30-16.30, și marți între orele 10.30-18.30 iar informațiile suplimentare se pot obține la telefoanele 0231-518 086 sau 0231-512 495 int. 104 , 0231-512 850 int. 106 pentru a se informa din timp privind criteriile ce trebuie îndeplinite dar și etapele ce trebuie urmate până la examenul propriu-zis.

Pentru înscrierea la sediul biroul informare-recrutare potențialii candidați se vor prezenta cu actul de identitate iar candidații minori vor fi obligatoriu însoțit de părintele/tutorele legal cu actul de identitate.

Detalii suplimentare se găsesc și pe internet, pe site-ul oficial al Ministerului Apărării Naționale, la adresa www.mapn.ro , www.recrutare.mapn.ro sau pagina de facebook a Centrului Militar Județean Botoșani.

(Visited 108 times, 1 visits today)