2,84 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Botoșani în luna noiembrie 2020

La sfârșitul lunii noiemnrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 3.898 șomeri (din care 1.206 femei), rata șomajului fiind de 2.84%.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,85% , în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,01 pp.
Din totalul de 3.898 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 1.206 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.692 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.445 șomeri provin din mediul rural și 1.453 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani (33%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 23,11% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 22,19%, cei cu învățământ profesional 15,52%, cei cu studii superioare sunt 4,39 %, iar cei cu învățământ postliceal 1,77%.% .
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.642 persoane foarte greu ocupabile,1.525 greu ocupabile,331 mediu ocupabile, iar 400 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Botoșani la adresa www.anofm.ro.