Cele mai citite

Vremea BT
Your API key is not activated yet. Remember that newly created API keys will need ~ 15 minutes to be activated and show data, so you might see an API error in the meantime.
Or
Invalid API key. Please see http://openweathermap.org/faq#error401 for more info.

Ultimele Știri

DAJ BOTOȘANI: A inceput depunerea actelor pentru ”Ajutor de minimis in aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”.

23 martie 2020 | Agricultura

Programul USTUROI 2020 – HG nr. 202 / 18.03.2020
A fost adoptata Hotărârea nr. 202/2020 privind modificarea si completarea HG 108/2019 pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”.
Sprijinul financiar este de 3.000 euro/ha cultivat cu usturoi și plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.
Cererile se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județeană BOTOȘANI, până la data de 15 mai 2020, inclusiv, conform procedurii comunicată către UAT-uri, de către următorii beneficiari:
– producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător;
– producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;
– producători agricoli persoane juridice.


Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii :

a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp;
b) să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafața prevăzută la lit. a)
c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii;
d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative;
e) sa detina Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat cu tratamentele aplicate
culturii.

Pentru a se înscrie în program, beneficiarii depun o CERERE-tip, însoțită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
c) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
d) adeverința, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
e) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2;
f) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele cultivate cu usturoi.
g) copie conform cu originalul ATESTAT DE PRODUCĂTOR .
h) dosar cu șină.
Valorificarea producției se face în perioada 1 iulie – 20 noiembrie, iar documentele justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care atestă valorificarea producției de usturoi se depun la Direcția Agricolă Județeană BOTOȘANI până la data de 27 noiembrie.

Distribuie pe rețelele sociale:

Din aceeași categorie:

Cele mai citite

Ultimele Știri