Insule ecologice pentru municipiul Botoșani

Primăria Municipiului Botoșani a depus un proiect privind „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Botoșani, Județul Botoșani”, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C3 (Managementul Deșeurilor).
Prin acest proiect se dorește amenajarea a 200 de insule ecologice digitalizate pentru dezvoltarea unui sistem eficient de management al deșeurilor la nivelul municipiului Botoșani.
Mai precis, vor fi:
– 110 insule cu containere supraterane
– 70 insule supraterane încasetate
– 20 insule subterane cu containere individuale
Toate vor avea câte 5 containere pentru cele 5 tipuri de deșeuri (biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton).
Totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului: 3,8 milioane de euro.
În prezent, pe raza municipiului Botoșani există 81 de platforme de colectare a deșeurilor construite în sistemul clasic și care servesc exclusiv pentru colectarea deșeurilor menajere și reciclabile provenite din gospodăriile de tip condominiu.

(Visited 16 times, 1 visits today)