BECJ: În ce condiții poate fi solicitată urna specială

Biroul Electoral de Circumscripție Județean (BECJ) Botoșani informează alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate că pot solicita să voteze prin intermediul urnei speciale.

Potrivit Hotărârii 81/2020 a Biroului Electoral Central, cererile pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale pot fi depuse doar de persoanele care au domiciliul sau reședința în localitatea în care se află secția de votare.

Cererea se depune numai la secția de votare la care este arondat imobilul unde solicită să se deplaseze urna specială, în preziua votului – 26 septembrie 2020, între orele 18.00-20.00.

Solicitarea poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane, trebuie formulată în scris, tehnoredactată sau întocmită olograf, trebuie să fie datată și semnată de către alegătorul care solicită urna specială și va cuprinde obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, seria și numărul actului
de identitate.

Totodată, alegătorii care sunt internați într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private, pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, numai dacă au domiciliul sau reședința în localitatea pe raza căruia se află unitatea respectivă.

“Dacă se solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de mai mult de 200 de persoane internate, conducătorii unităților respective asigură depunerea cererilor de votare prin intermediul urnei speciale, în preziua votării – 26 septembrie 2020, între orele 18.00-20.00, la secțiile de votare din localitatea sau sectorul în care se află unitatea respectivă, stabilite prin hotărâre a biroului electoral de circumscripție comunală, orășenească sau
municipală pe raza căreia se află imobilul unde acestea sunt internate”
, a precizat preşedintele BECJ Botoşani, judecătorul Mihai Condurache.