Perspective transnaţionale europene în învăţământul preșcolar botoșănean

Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani desfășoară, din 2016, proiectul „Developing the Capacity of Pre-School Education”, nr. 2016-1-TR01-KA201-034856, în colaborare cu instituţii educaţionale din Turcia, Bulgaria și Slovacia, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, acţiunea cheie 2, parteneriate strategice în domeniul educaţiei școlare. La nivel local, proiectul se derulează în colaborare cu Grădiniţa cu Program Prelungit “Ștefan cel Mare și Sfânt” din Dorohoi și Asociaţia Parentis din Dorohoi.

Scopul proiectului este crearea unui suport pentru învăţământul preșcolar cu privire la modalitatea de educare a copiilor și la adaptarea părinților la sistemul educațional european.
Un aspect important vizat de acest proiect se referă la informarea părinților în legătură cu importanța învățământului preșcolar, crearea de modele cu privire la acest subiect, compararea și aplicarea lor.
În data de 26 iunie 2018, s-a desfășurat Conferinţa finală a proiectului, la Casa Corpului Didactic din Botoșani, la care au participat cadre didactice din învăţământul preșcolar având funcţia de director, de responsabil de structură-grădiniţă sau de responsabil cu formarea profesională, inspectori școlari, membri în echipele de proiect locale.
Conferinţa a fost concepută ca un eveniment de diseminare și, prin prezentările susţinute, au fost atinse obiectivele propuse: proiectul din perspective educaţionale europene, parteneriatul reușit dintre Grădinița cu Program Prelungit „Ștefan cel Mare și Sfânt” Dorohoi, Asociația Parentis și comunitate, activităţile derulate în cadrul grădiniţei, educaţia părinţilor în învăţământul preșcolar, un punct de vedere transnaţional privind inspecţia școlară în învăţământul preșcolar, metoda proiectelor tematice, proiectul „Grădiniţa de vară” (Grădiniţa “Albă ca Zăpada”, Școala Gimnazială „Dimitrie Romanescu” Dorohoi), Alternativa pedagogică Jena în contextul educaţional botoșănean (Grădiniţa „Șotron” Botoșani), rezultatele obţinute în cadrul proiectului, modalităţi de diseminare și de valorizare.

Redăm câteva din impresiile participanţilor:
„Acest proiect a oferit o abordare inovatoare din multe puncte de vedere, creând un suport pentru învăţământul preșcolar, cu privire la modalitatea de educare a copiilor și de adaptare a părinţilor la sistemul educaţional european”;
„Prezentări concise și bine structurate, care au surprins esenţa proiectelor și activităţilor derulate”;
„O activitate deosebită, de calitate, care mi-a îmbogăţit experienţa didactică”;
„Imbold de a demara un proiect Eramus+”;
„Muncă, implicare, deschidere, dorinţă de a împărtăși din experienţa personală, exemple de bună practică”;
„Am aflat lucruri foarte, foarte interesante, am înţeles că suntem la fel și, totuși, diferiţi”;
„Idei noi, activităţi frumoase și interesante pe care le putem implementa pe viitor”.

Acest proiect va genera efecte pozitive și de lungă durată pentru organizațiile participante și va duce la dezvoltarea, transferul și implementarea practicilor inovative la nivel organizațional, local, regional, național și european.