PRIMĂRIA COMUNEI DURNEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI organizează licitație pentru concesionarea pașunii comunale

PRIMĂRIA COMUNEI DURNEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI, 
organizează licitație publică pentru concesionarea pășunii comunale în suprafață de 699,65 ha, aparținând domeniului privat al comunei Durnești, situat în comuna Durnești conform H.C.L. nr. 17/30.03.2021

Licitația va avea loc în data de 23.04.2021, ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Durnești, județul Botoșani.

Informațiile privind documentația de atribuire se regăsesc în caietele de sarcini, afișate gratuit pe www.primariadurnesti.ro, sau se pot solicita la Registratura Primăriei comunei Durnești, e-mail: primariadurnesti@gmail.com.

 

Ofertele se pot depune la Registratura Generală a Primăriei comunei Durnești, Str. 1 nr. 35, județul Botoșani, cod poștal 717145, într-un singur exemplar. Data-limită pentru depunerea ofertelor la licitații, este 21.04.2021, ora 16:00. Ofertanții pot fi doar crescătorii de animale din comuna Durnești.

 Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Botoșani, Str. Maxim Gorki nr. 8, Cod poștal 710171, mun. Botoșani, jud. Botoșani, tel. ​0231531832, fax.  0231/531832, mail: tr-botosani-reg@just.ro.

Data transmiterii anunțului de licitație către Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în vederea publicării: 01.04.2021.