„Ștefănești – măsuri integrate pentru o societate incluzivă” – proiect în valoare de peste 3 milioane de euro – FOTO/VIDEO

VIDEO:

Astăzi la Ştefăneşti a fost inaugurat Centrul comunitar integrat, care va oferi servicii integrate, sociale şi medicale, unui număr de 560 de de membri ai comunităților marginalizate, din care 160 de romi. Obiectivul face parte din proiectul „Ștefănești – măsuri integrate pentru o societate incluzivă”, în valoare de peste 3 milioane de euro, implementat de Primăria oraşului
Ştefăneşti şi co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Principalul obiectiv al acestui proiect este reducerea riscului sărăciei și excluziunii sociale, îmbunătățirea calității vieții și implementarea unor măsuri integrate. Prin urmare, 115 copii vor beneficia de măsuri de sprijin în domeniul educației, 280 de persoane vor fi consiliate și instruite pentru integrarea profesională și plasarea pe piața muncii, 82 de persoane vor fi plasate pe piața muncii iar 150 de persoane vor participa la cursuri de instruire antreprenorială.

Mai mult decât atât, în următorii 3 ani, în oraşul Ştefăneşti se vor deschide 15 firme şi se vor reabilita trei blocuri, dar şi școala de la Bădiuți.

FOTO: