Premiului național promovarea operei eminesciene. Ediția 2022

Memorialul Ipotești a acordat, în ziua de 15 iunie, în baza deciziei juriului național, format din Iulian Costache, Mircea A. Diaconu, Andrei Terian, Premiul pentru promovarea operei eminesciene. Premiul a fost acordat post – mortem doamnei Dr. Christina Illias – Zarifopol (n. 26 septembrie 1944 ‒ d.15 oct. 2021), profesor universitar în cadrul Universității Indiana – Bloomington, SUA.
Juriul a avut drept argument faptul că prin activitatea sa Christina Illias – Zarifopol a promovat opera eminesciană:
prin identificarea unei largi serii de scrisori inedite din corespondența dintre Mihai Eminescu și V. Micle, fapt care a condus la apariția volumului Dulcea mea Doamna / Eminul meu iubit, publicat de Editura Polirom, în anul 2000 – ediție ce marchează cea mai importantă referință în planul întregirii corpusului de texte eminesciene de după publicarea postumelor și a manuscriselor autorului român;
prin susținerea unei activități excepțional de intense de promovare a literaturii și culturii române în cadrul Catedrei de Română a Universității Indiana – Bloomington, SUA, constituind decenii de-a rândul unul din centrele cele mai importante de promovare a culturii române și a participării la dialogul intercultural din mediul internațional;
prin susținerea de conferințe la invitația universităților din România sau din străinătate, derulate inclusiv cu susținerea Institutului Cultural Român;
prin susținerea acordată Revistei de Studii Românești „Glose“, editată de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu“, din al cărui Colegiu Onorific a acceptat să facă parte, sprijinind intens activitatea echipei revistei;
prin intervenții în cadrul unor emisiunii, interviuri sau participarea la mese rotunde organizate de către mass-media din România sau din mediul internațional;
prin consacrarea unui model de rigurozitate și generozitate intelectuală în susținerea valorilor patrimoniului cultural românesc și introducerea acestora pe piața dezbaterilor de idei din mediul academic și cultural internațional;
prin acceptarea Titlului de Cetățean de Onoare al Ipoteștiului, acordat în anul 2005, gest simbolic pe care l-a prețuit și l-a evocat întotdeauna cu multă afecțiune.
Acordarea Premiului a fost urmată de o masă rotundă Christina Zarifopol-Illias și studiile românești din străinătate, la care au participat: Dragoș Aligică (SUA), Iulian Costache (Germania), Mircea A. Diaconu (România), Florin Oprescu (Austria), Sever Voinescu (România), Mihai Zamfir (România).
În aceeași zi, în Sala de expoziții temporare „Horia Bernea”, a fost vernisată expoziția Dialog epistolar: Mihai Eminescu – Veronica Micle. Selecția conținutului documentar – Mihaela Anițului; concept grafic – Liliana Grecu. Reproducerea scrisorilor expuse a fost făcută cu acceptul Editurii Polirom din Iași după volumul Dulcea mea Doamnă/Eminul meu iubit. Corespondență inedită Mihai Eminescu – Veronica Micle. Scrisori din arhiva familiei Graziella și Vasile Grigorcea, ediție îngrijită, transcriere, note și prefață de Christina Zarifopol-Illias (Polirom, 2000).

(Visited 7 times, 1 visits today)