ANUNȚ primăria comunei Durnești: „Modernizare prin asfaltare drumuri sătești în satele Durnești și Guranda, comuna Durnești, județul Botoșani”

COMUNA DURNEȘTI, titular al proiectului „Modernizare prin asfaltare drumuri sătești în satele Durnești și Guranda, comuna Durnești, județul Botoșani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Botoșani: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “ Modernizare prin asfaltare drumuri sătești în satele Durnești și Guranda, comuna Durnești, județul Botoșani”, propus a fi realizat în satele Durnești și Guranda, com. Guranda, jud. Botoşani.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Botoșani din mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-botosani .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.