Asociația GAL “Valea Bașeului de Sus” lansează sesiunea nr. 3 de depunere proiecte pentru Măsura 1/6B și sesiunea nr. 1 pentru Măsura 2/2A

Asociația Grupul de Acţiune Locală “Valea Bașeului de Sus” anunţă lansarea primei sesiuni de depunere proiecte pentru următoarele măsuri:
Măsura 1/6B – „Investiții pentru valorificarea, protejarea și modernizarea
teritoriului”, cu un fond disponibil de 99.994 euro. Suma maximă nerambursabilă alocată pentru finanțarea unui proiect este de 99.994 euro. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 99.994 euro.
Tipurile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin accesarea Măsurii 1/6B sunt:
Publici: Orice entitate publică legal constituită sau parteneriate public – private;
Privați: Societăţi şi întreprinderi private, ONG-uri, așezăminte culturale și instituții de cult, entități juridice private, proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodăreşti, case tradiţionale, case muzeu etc.).

Măsura 2/2A – „Investiții pentru devoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului
agricol, cu un fond disponibil de 164.389 euro.
Valoarea sprijinului nerambursabil pentru un proiect poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 100.000 Euro pentru achiziţia de utilaje şi echipamente agricole independente; suma maximă eligibilă fiind în acest caz de 100.000 euro.
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 164.389 Euro pentru construirea/modernizarea fermelor, inclusiv pentru investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă; suma maximă eligibilă fiind în acest caz de 164.389 euro.

Tipurile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin accesarea Măsurii 2/2A sunt:
Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL;
Cooperative agricole din teritoriul GAL și societățile cooperative agricole, grupuri de producători, constituite în baza legislației în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Proiectele pentru Măsura 1/6B se pot depune în perioada 06.08.2018 – 16.08.2018, iar proiectele pentru Măsura 2/2A în perioada 03.08.2018 – 03.09.2018, la sediul Asociației GAL “Valea Bașeului de Sus” din cadrul Primăriei Orașului Săveni, etaj II, str. 1 Decembrie, nr. 1, Oraș Săveni, Judeţul Botoșani, zilnic (de luni până vineri) în intervalul orar 08.30 – 16.30.
Data limită de depunere a proiectelor : pentru Măsura 1/6B – 16.08.2018, orele 14.00; pentru Măsura 2/2A – 03.09.2018, orele 14.00.
În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul GAL “Valea Bașeului de Sus”. Aria geografică a teritoriului cuprinde orașul Săveni și comunele: Adășeni, Avrămeni, Coțușca, Dângeni, Drăgușeni, Havârna, Hănești, Manoleasa, Mihălășeni, Mileanca, Mitoc, Ripiceni, Vlăsinești, din județul Botoșani.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului și Fișele tehnice ale măsurilor, disponibile pe www.valeabaseuluidesus.ro.
Cei interesați pot obține informații detaliate aferente măsurilor (pe suport tipărit, cât și în format electronic) direct la sediul GAL sau folosind următoarele date de contact: Telefon/fax: 0231.540.800; E-mail: galvaleabaseuluidesus@yahoo.com.