Comuna Prăjeni: „Extindere rețea canalizare în satele Miletin, Prăjeni, Câmpeni și Lupăria și alimentare cu apă în satul Miletin, comuna Prăjeni, județul Botoșani”

COMUNA PRĂJENI, titular al proiectului „Extindere rețea canalizare în satele Miletin, Prăjeni, Câmpeni și Lupăria și alimentare cu apă în satul Miletin, comuna Prăjeni, județul Botoșani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Botoșani: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Extindere rețea canalizare în satele Miletin, Prăjeni, Câmpeni și Lupăria și alimentare cu apă în satul Miletin, comuna Prăjeni, județul Botoșani”, propus a fi realizat în comuna Prăjeni, jud. Botoşani.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Botoșani din mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-botosani .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

(Visited 14 times, 1 visits today)