Membrii CJSU s-au întrunit astăzi într-o ședință pentru a dezbate mai multe puncte de importanță majoră

Membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) s-au întrunit azi în şedinţă pentru a dezbate mai multe puncte.

Unul din acestea a fost acordarea temporară unei construcţii uşoare din elemente modulate, Primăriei comunei Hăneşti. Aceasta este destinată unei familii formate din trei membri, a cărei locuinţă a fost afectată de fenomenele hidrometeorologice periculoase, produse în luna iunie 2018, pe raza unităţii administrativ – teritoriale Hăneşti.

În urma ploilor de lungă durată şi în cantităţi mari, care au avut loc în perioada sus menţionată, locuinţa familiei a suferit stricăciuni iar, în condiţiile în care nu s-au realizat lucrări de consolidare a imobilului din lipsă de posibilităţi financiare, starea locuinţei s-a degradat constant. În prezent, imobilul are avarii structurale la pereţi şi prezintă pericol de prăbuşire.

De asemenea, s-a mai adus în atenţia membrilor CJSU faptul că în perioada 9 septembrie – 29 noiembrie 2019 se vor desfăşura acţiuni de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, de pe râurile interioare, potrivit solicitării Ministerului Apelor şi Pădurilor (MAP) şi în conformitate cu „Programul principalelor acţiuni ale Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al MAP pentru anul 2019. Verificările vor fi realizate de Administraţiile Bazinale de Apă, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Agenţia de Îmbunătăţiri Funciare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

Nu în ultimul rând, s-a discutat şi Regulamentul privind situaţiile de urgenţă generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase, având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, sau poluări accidentale pe cursurile de apă.