“PACT – Parteneriat activ pentru calitate şi transfer de cunoştinţe în comunităţi şcolare din judeţele Botoşani şi Suceava”

A.D.I EURONEST ai cărei membri sunt judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Vaslui şi Suceava anunţă lansarea proiectului “PACT – Parteneriat activ pentru calitate şi transfer de cunoştinţe în comunităţi şcolare din judeţele Botoşani şi Suceava”, care a avut loc în data de 28 iunie, începând cu ora 12, la sediul Consiliului Judeţean Iaşi, Sala Verde.

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni (7 mai 2018 – 7 mai 2021) de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Euronest în parteneriat cu U.A.T.  Oraş Liteni şi Asociaţia “Salvaţi Copii” din Iaşi în beneficiul unităţilor şcolare Liceul Tehnologic Coţuşca. Şcoala Gimnazialănr. 1 Cordăreni, Şcoala Gimnazială nr.1 Stăuceni (judeţul Botoşani). Liceul tehnologic “IorguVârnav Liteanu”, Şcoala Gimnazială “Vasile Conta” (Iaşi). Finanţarea a fost obşinută în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 6, apel, Şcoala pentru toţi.

Valoarea totală a proiectului este de 6.443.156,46 (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSEeste de 5.476.682,99 lei din bugetul naţional).

Proiectul îşi propune furnizarea unor măsuri integrate pentru reducerea şi prevenirea abandonului şcolartimpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcola, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale în rândul a 2.485 de copii din comunităţi defavorozate din judeţele Botoşani şi Suceava, astfel:

-5 şcoli în care se vor îmbunătăţi condiţiile de predare învătare:

 

  • dotarea cu mobiler, echipamente informatice, manuale auxiliare şi jocuri/jucării a şcolilor Cordăreni, Coţuşca şi Stăuceni, din judeţul Botoşani,

 

  • renovarea şi modernizarea clădirilor la şcolile Corni şi Rotunda din judeţul Suceava,

-261 de cadre didactice vor participa la cursuri de formare profesională şi vor beneficia de stimulente de performanţă şi mobilitate,

-se vor înfiinţa 4 programe de tip afterschool, 2.485 preşcolari şi elevi vor beneficia de sprijin materiale ţo financiar pentru prevenirea abandonului şcolar (burse cu valoare de 100 lei acordate preşcolarilor şi şcolarilor GT în risc educaţional, pe o perioadă variind între 1 lună şi maxim 24 de luni, pachete de îmbrăcăminte şi încălţăminte, pachete cu produse de igienă personală, materiale educaţionale).

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European şi Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020