Primaria comunei Hilișeu-Horia organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Primaria comunei Hilișeu-Horia, județul Botoșani, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale temporar vacante, de:

Expert ocupare – 2 posturi în cadrul Proiectului POCU/140/4/2/115086 ,,Reducerea sărăciei prin activități integrate în comunitățile marginalizate’’ pe o perioada determinată de 19 luni, 3 ore/ zi.

Expert animator grup țintă – 2 posturi în cadrul Proiectului POCU/140/4/2/115086 ,,Reducerea sărăciei prin activități integrate în comunitățile marginalizate’’ pe o perioada determinată de 19 luni, 4 ore/ zi (distribuite inegal).

Concursul se organizează la sediul Primăriei, în data de 28.08.2019, ora 10.00 – proba scrisă și în data de 30.08.2019 ora 11:00 – interviul.
Conditii specifice:
– Expert ocupare: studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
– Expert animator grup țintă: studii medii liceale absolvite cu diplomă de Bacalaureat;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Hilișeu-Horia, judeţul Botoşani, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei Comunei Hilișeu-Horia.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Hilișeu-Horia şi la telefon 0231/621052 .