Proiect demarat de CJ Botosani – “Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani și Raionul Hliboca ”

În prima zi lucrătoare a anului 2020 a demarat implementarea proiectului “Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”.
Președintele Consiliului Județean Botoșani – domnul Costică Macaleți, împreună cu directorul B.R.C.T Suceava- domnul Cezar Grozavu – au analizat și discutat noul contract de finanțare nerambursabilă, semnat de Consiliul Județean Botoșani, în calitate de lider de proiect, în ultima zi a anului 2019.

Proiectul a fost depus de către Consiliul Județean Botoșani, în parteneriat cu Consiliul Raional Hliboca (Ucraina), în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educației în vederea îmbunătățirii accesului la educație și a calității educației și are ca obiectiv general îmbunătățirea serviciilor educaționale și asigurarea condițiilor speciale destinate copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale.
Obiectivele specifice sunt:
– dotarea bazei materiale din cadrul Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoșani,
– amenajarea unui teren de sport în cadrul Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi,
– asigurarea serviciilor educaționale pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din Raionul Hliboca, prin înființarea unui nou centru de incluziune care să asigure educația generală și completă a copiilor cu CES,
– schimbul de bune practici privind pregătirea și perfecționarea continuă a personalului didactic și nedidactic pentru satisfacerea cerințelor învățământului incluziv.
Proiectul are o valoare totală de 254.767 euro (inclusiv TVA), din care asistența financiară nerambursabilă solicitată Uniunii Europene este de 229.217 euro (inclusiv TVA), diferența fiind asigurată de cei doi parteneri.