Strategia de incluziune a persoanelor de etnie romă, dezbătută astăzi la Prefectură

Strategia de incluziune a persoanelor de etnie romă a fost dezbătută astăzi la Prefectură în cadrul şedinţei trimestriale a Grupului de Lucru Mixt.

Una dintre concluzii este aceea că în ultimii ani s-a înregistrat o mai mare implicare a reprezentanţilor minoritari, în special la locul de muncă dar şi un grad mai mare de responsabilitate al persoanelor de etnie.

Mai mult, în prezent se lucrează şi la o nouă strategie de integrare a romilor, la realizarea căreia sunt consultate mai multe păreri, în special a celor care încă întâmpină dificultăţi din acest punct de vedere.
Un progres a fost remarcat şi în ce priveşte frecventarea cursurilor şcolare de către copiii romi. Prin programul „A doua şansă” dar şi prin mediere, părinţii nu numai că au înţeles importanţa acordării unei educaţii copiilor lor ci au şi început să înscrie, în număr tot mai mare, elevii romi la şcoli dar și să depună eforturi pentru a-i susţine la şcoală.

O mai mare responsabilitate a fost înregistrată şi în ce priveşte campania de vaccinări, tot mai mulţi copii minoritari fiind duşi la medicul de familie pentru a li se administra vaccinurile necesare.

Au mai fost dezbătute probleme privind serviciile medicale la care nu pot apela un număr mare de minoritari bătrâni neasigurați, imposibilitatea deținerii actelor de proprietate pe anumite bunuri sau prestarea de muncă în folosul comunității pentru achitarea amenzilor încasate.