ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT : „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar Comuna Durnești, Județul Botoșani” cod proiect SMIS 144225


Comuna Durnești, Județul Botoșani anunta finalizarea perioadei de implementare pentru contractul de finanţare aferent proiectului: „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Comuna Durnești, Județul Botoșani”, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 4 dedicata sprijinirii ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de COVID – 19 si al consecintelor sale sociale si pentru pregatirea unei redresari verzi, digitale si reziliente a economie, cu finantare din REACT – EU, acţiunea 4.2.1 – „Sprijin pentru procesul educational on-line”, număr contract 254/233t/22.07.2021.
Obiectivul general al proiectului a fost: Dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line pentru a asigura în bune condiţii desfăşurarea activitaţilor didactice.
Rezultate obtinute în urma implementării proiectului:
R1: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca mijloace fixe:
– Laptop – 30 bucati;
– Tabla Interactiva – 20 Bucati;
– Sistem All-in-one: 20 bucati
R2: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca obiecte de inventar:
– Tablete scolare abonament lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni: 15 bucati;
– Camera web videoconferinta- 20 bucati;
– Router wireless- 20 bucati;

– Camera web – 20 bucati;
– Proiector – 20 bucati;
– Tabla grafica – 20 bucati;
R3: Asigurarea pentru cele 20 săli de clasă pentru instalare, configurare, punere în funcţiune, crearea unei rețele LAN pentru a facilita desfăsurarea orelor online.
R4: Asigurarea vizibilității proiectului conform normelor Manualului de Identitate Vizuală.
R5: Achiziție servicii de consultanță pentru elaborarea și depunerea cererii de finanțare, servicii de asistență în implementarea proiectului.
Valoare proiect: 561,063.14 lei
Finanţare nerambursabilă: 543,079.87 lei
Data începerii proiectului: 22.07.2021
Data finalizării proiectului: 21.12.2022
Numărul contractului de finanţare: 254/233t/22.07.2021
Cod SMIS: 144225
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operaţional Competitivitate 2014-2020
„COMPETITIVI IMPREUNA”
Date de contact:
Adresa: Str. Principala, nr. 1, Localitatea Durnești, Comuna Durnești, Județul
Botoșani
Telefon: +40 231.578.012
Fax: +40 231.578.173
E-mail: [email protected]

(Visited 12 times, 1 visits today)