Comuna Durnesti, anunț despre proiectele „Extindere rețea de canalizare în comună Durnesti, județul Botoșani” și „Modernizare drumuri de interes local”

Publicul interesat poate înainta comentarii și observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la dată publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competențe pentru protecția mediului.
Proiectul deciziilor de încadrare și motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, din municipiul Botoșani, Bd-ul Mihai Eminescu, nr. 44, județul Botoșani, în zilele luni-vineri, între orele 09.00-14.00 și la urmatoareaa adresa de internet http://apmbt.anpm.ro.

Comuna Durnesti, titular al proiectelor „Extindere rețea de canalizare în comuna Durnesti, județul Botoșani” și „Modernizare drumuri de interes local” în comuna Durnesti, județul Botoșani”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele „Extindere rețea de canalizare în comuna Durnesti, județul Botoșani” și „Modernizare drumuri de interes local în comuna Durnesti, județul Botoșani”, propus a fi amplasate în intravilanul și extravilanul comunei Durnesti, județul Botoșani.

(Visited 10 times, 1 visits today)