Cele mai citite

Vremea BT
Your API key is not activated yet. Remember that newly created API keys will need ~ 15 minutes to be activated and show data, so you might see an API error in the meantime.
Or
Invalid API key. Please see http://openweathermap.org/faq#error401 for more info.

Ultimele Știri

Recrutari la Jandarmerie! VEZI locurile disponibile

13 iunie 2020 | Eveniment

Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani va desfășura activități de recrutare a candidaților în vederea participării la concursurile de admitere organizate în anul 2020 la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.
Informațiile necesare pentru cei interesați pot fi obținute de pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani -www.jandarmeriabotosani.ro/Despre instituție/Carieră/,,Anunț privind recrutarea la instituțiile de invățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI”.

A.Învățământ superior (ofițeri) – studii universitare de licență, învățământ cu frecvență

1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”- București – 8 locuri alocate M.A.I., astfel:
– 8 locuri – Facultatea de Comandă și Stat Major: – Domeniul de licență: Științe militare, informații și ordine publică – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Logistică”.

2. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 12 locuri alocate M.A.I., conform specialităţilor, astfel:
– 4 locuri – Facultatea de Management Militar: – Domeniul de licență: Științe militare, informații și ordine publică – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Managementul organizației – Auto” (2 locuri); – Domeniul de licență: Inginerie și management – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare – Comunicații și informatică” (2 locuri).
– 8 locuri – Facultatea de Științe Economice și Administrative: – Domeniul de licență: Științe administrative – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Administrație publică – Logistică” (3 locuri); – Domeniul de licență: Contabilitate – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Contabilitate și informatică de gestiune – Finanțe-contabilitate” (3 locuri); – Domeniul de licență: Științe militare, informații și ordine publică – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Management economicofinanciar – Intendență” (2 locuri);

3. Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” – 48 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
– 13 locuri – Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate: – Domeniul de licență: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Echipamente și sisteme electronice militare” (6 locuri), „Comunicații pentru apărare și securitate” (5 locuri), „Echipamente și sisteme electronice militare, electronicăradioelectronică de aviație” (2 locuri).
-7 locuri – Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică: – Domeniul de licență: Calculatoare și tehnologia informației – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională” (7 locuri);
– 20 locuri – Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică: – Domeniul de licență: Inginerie civilă – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Construcții și fortificații” (5 locuri); – Domeniul de licență: Inginerie geodezică – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice” (3 locuri); – Domeniul de licență: Inginerie genistică – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare” (2 locuri); – Domeniul de licență: Inginerie de armament, rachete și muniții – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului” (2 locuri), „Muniții, rachete, explozivi și pulberi” (1 loc), „Materiale energetice și apărare CRBN” (7 locuri);
– 8 locuri – Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare: – Domeniul de licență: Inginerie aerospațială – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Aeronave și motoare de aviație” (5 locuri); – Domeniul de licență: Inginerie autovehiculelor – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule” (3 locuri).

4. Institutul Medico-Militar – 2 locuri alocate M.A.I.: – Domeniul de licență: Sănătate – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Medicină-Medicină generală” Bucureşti.

5. Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – 10 locuri alocate M.A.I.: 9 locuri – Facultatea de Management Aeronautic: – Domeniul de licență: Științe militare, informații și ordine publică – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: Management în aviație: „Aviație piloți” (5 locuri), „Meteorologie” (2 locuri), Managementul traficului aerian: „Aviație nenaviganți” (2 locuri); 1 loc – Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriană: – Domeniul de licență: Științe militare, informații și ordine publică – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: Managementul sistemelor de supraveghere aeriană „Radilocație” (1 loc);

6. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – 21 locuri alocate M.A.I.: 21 locuri – Facultatea de Inginerie Marină: – Domeniul de licență: Inginerie marină și navigație – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Navigație, hidrografie și echipamente navale” (11 locuri), „Electromecanică navală” (8 locuri); – Domeniul de licență: Inginerie electrică – programul de studii universitare de licenţă/domeniul/arma/specialitatea militară: „Electromecanică” (2 locuri). 3 B. Învățământ postliceal (maiștri militari) – învățământ cu frecvență, durata studiilor: 2 ani 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – 17+2 locuri , alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel: 3 locuri – Armament și instalații de lansare; 3 locuri – Aparatură artileristică, sisteme de conducere a focului, stabilizatoare; 3 locuri – Echipament de apărare chimică, bacteriologică, radiologică și nuclearăCRBN; 2 locuri – Intendență-bucătar; 3 locuri– Auto; 3 locuri– Construcții; 2 locuri– Apărare CRBN – subofițeri. 2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu – 9 locuri , alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel: 1 loc – Tehnică de comunicaţii; 2 locuri – Administrare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică; 2 locuri– Operare şi mentenanţă echipamente informatice; 2 locuri – Administrare securitate sisteme/reţele de comunicaţii/informatică; 2 locuri– Operare şi mentenanţă echipamente de comunicații; 3. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc – 16 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor : Aviație – maistru mecanic: Aeronave și motoare de aviație (5 locuri), Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de lansare (1 loc), Aviație – maistru electronist: Electromecanică și automatizare de bord de aviație (5 locuri), Radioelectronică de bord de aviație (2 locuri); Radiolocație – maistru electronist: radiolocație (3 locuri). 4. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa – 18 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel: 1 loc – Artilerie navală şi antiaeriană; 3 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală; 3 locuri – Comunicaţii navale şi observare semnalizare; 3 locuri – Radiolocație navală; 4 locuri – Motoare şi maşini navale. 4 locuri – Motoare şi instalaţii electrice navale. Observații: Candidații la Academia Forțelor Aeriene „Henry Coandă” Brașov, precum și candidații la

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, specializarea aeronave și motoare de aviație, se prezintă pentru examinarea medicală specifică la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială „General doctor aviator Victor Anastasiu” București.
Repartizarea candidaților pe locurile alocate beneficiarilor din M.A.I. se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare de recrutare distincte, corespondente numărului de opțiuni și se parcurge procedura stabilită pentru selecție și admitere. 4 Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, următoarele condiţii legale şi criterii specifice:

A. CONDIȚII LEGALE: a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; b)să cunoască limba română scris şi vorbit; c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; d)să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinesc în cursul anului în care participă la concursul de admitere; f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; g)să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; h)să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; k)să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; NOTĂ: Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare din situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale. Dovada îndeplinirii condiției prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat.

B. CRITERII SPECIFICE: a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere; b) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; Dosarele de recrutare ale candidaţilor constituite în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, se vor depune într-un dosar plic la structura de resurse umane a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani şi trebuie să conţină următoarele documente: • cererea de înscriere şi curriculum vitae – Europas (CV); • copii ale documentelor (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) care atestă nivelul şi specializarea studiilor pentru absolvenţii din seriile anterioare, însoţite de original pentru conformitate, se acceptă şi copiile legalizate sau adeverinţă în original pentru elevii claselor a-XII-a; • copii ale actului de identitate, carnetul de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, livretului militar, însoţite de original pentru conformitate; • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, însoţite de original pentru conformitate; • autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului; 5 • extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar; • trei fotografii 3 x 4 cm; • o fotografie color 9 x 12 cm; • fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I. în original (completată şi încheiată), concluzionată de medic cu avizul „APT” pentru admiterea în instituțiile de învățământ militare; • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare. Candidaţii etnici/ minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / naţionalitatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, emisă de organizaţia etnică / minoritară, constituită potrivit legii.

Alte precizări:
1. Înscrierea candidaţilor – de LUNI până VINERI, între orele 09.00 – 15.00, la sediul unităţii din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu, nr. 110-112, jud. Botoşani – până la data de 16 iunie 2020.
2. Depunerea dosarelor de candidat în volum complet – de LUNI până VINERI, între orele 09.00 – 15.00, la sediul unităţii din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu, nr. 110-112, jud. Botoşani – până la data de 22 iunie 2020.
3. Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic sau pe site-ul I.J.J. Botoşani la adresa www.jandarmeriabotosani.ro.
4. Probele eliminatorii se susţin la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” situat în Bucureşti, sectorul 1, Aleea Privighetorilor, nr. 1A, în perioada 07 – 15 iulie 2020, potrivit planificării DGMRU care va fi adus la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acestuia pe site-ul M.A.I. la secţiunea carieră/instituţii de învăţământ.
Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în anexa 31 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare.
5. Probele de evaluare a cunoștințelor – Candidații se înscriu la instituțiile de învățământ pentru care au optat și pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori și continuă procedura de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile/regulamentele proprii. După depunerea dosarului în volum complet la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani, vă rugăm să consultaţi frecvent site-ul instituţiei de învăţământ la care v-aţi înscris pentru consultarea tematicii şi a bibliografiei, a perioadei înscrierii candidaţilor şi organizarea concursurilor de admitere, etc.
Pentru relaţii suplimentare apelaţi numărul de telefon 0231/511533 (interior 24527) iar pentru înscriere vă aşteptăm la sediul unităţii din strada I.C. Brătianu nr. 110 din mun. Botoşani. Persoane de contact: sublocotenent Lupu Cristian, sergent major Arotăriței Anișoara, plutonier major Pușcașu Alexandru și plutonier major Ceică Tiberiu-Mihai.
.ecrutarea candidaţilor la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI – publicat în data de 12.06.2020 recrutarea candidaţilor la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI – publicat în data de 12.06.2020

Distribuie pe rețelele sociale:

Din aceeași categorie:

Cele mai citite

Ultimele Știri