Tablete pentru elevii din clasele primare și gimnaziale de pe raza comunei Mihai Eminescu

În️că o investiție realizată cu succes în comuna Mihai Eminescu:

„Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line, în comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani ”

În ultimii ani am pus accent pe modernizarea sistemului de învățământ, căutând sa ofer, prin realizarea investitiilor, atât elevilor cât și cadrelor didactice un mediu prielnic pentru desfășurarea activităților școlare în condiții optime și la standarde europene”, declară Verginel Gireadă, primarul comunei Mihai Eminescu.

În acest an Primăria a achiziționat un numar de 423 tablete pentru elevi, 23 videoproiectoare, 23 ecrane de proiectare, 23 de laptopuri, 23 table interactive, 23 camere web pentru conferinta si 23 routere wirless.

-Tabletele au fost predate elevilor din clasele primare și gimnaziale ale școlilor din comuna Mihai Eminescu;
– Celelalte echipamente au fost instalate în fiecare sală de clasă, iar cadrele didactice au fost instruite în vedere utilizării acestora.

ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR MENȚIONATE S-A EFECTUAT DIN FONDURI EUROPENE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, AXA 4

(Visited 26 times, 1 visits today)