Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de actor mânuitor păpuși

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache”, cu sediul în Botoșani, str. Victoriei, nr. 13, organizează, la sediul instituției, concurs pe durată determinată de 1 an pentru ocuparea postului vacant de actor mânuitor păpuși, grad profesional debutant, conform HG nr. 286/2011.
Condiții specifice:
– studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul artistic: Facultatea de Teatru, specializarea Artele spectacolului (păpuși–marionete)
– aptitudini muzicale și dans, creativitate, expresivitate, comunicare, dicție, mișcare scenică, capacitate de improvizație
– vârstă maximă: 32 ani
Desfășurarea concursului:
dată limită depunere dosare: 14.07.2022, ora 15
probă scrisă și practică: 21.07.2022, ora 10
interviu: 26.07.2022, ora 10
Tematica, bibliografia și documentele necesare înscrierii la concurs se găsesc pe site-ul instituției www.teatrulvasilache.ro.
Informaţii se pot obţine la sediul instituției, telefon 0231/514353, persoană de contact: Apetrei Ana-Maria, secretar comisie.

(Visited 7 times, 1 visits today)