VEZI noua structură a anului școlar 2022-2023

Anul școlar 2022-2023 va aduce foarte multe noutăți. Structura după noua organizare a fost publicată în Monitorul Oficial. Astfel renunțarea la semestre și la ideea de trimestre s-a concretizat.

Școala va începe pe 5 septembrie 2022 și anul școlar va fi structurat pe cinci module, cu cinci vacanțe. Noua structură a anului școlar a fost elaborată de Ministerul Educației și publicată deja în Monitorul Oficial.

În total, anul școlar 2022-2023 va cuprinde 36 de săptămâni. Perioadele pentru „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor fi planificate în perioada 27 februarie— 16 iunie 2023, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare, a căror perioadă de desfășurare se află la decizia fiecărei școli.

*Prima zi de școală a noului an școlar – Luni 5 septembrie 2022
* Perioadă cursuri: 5 septembrie 2022 – 21 octombrie 2022;
* Vacanță: 22 octombrie 2022 – 30 octombrie 2022;
* Perioadă cursuri: 31 octombrie 2022 – 22 decembrie 2022;
* Vacanță: 23 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023;
* Perioadă cursuri: 9 ianuarie 2023 – 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz;
* Vacanță: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 6—26 februarie 2023;
* Perioadă cursuri: 13 februarie 2023 – 20 februarie 2023, sau 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până pe 6 aprilie 2023;
* Vacanță: 7 aprilie 2023 – 18 aprilie 2023;
* Perioadă cursuri: 19 aprilie 2023 – 16 iunie 2023;
* Vacanță: 17 iunie 2023 – 3 septembrie 2023.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

 – Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 2 iunie 2023;
– Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 9 iunie 2023;
pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), pentru clasele din învățământul postliceal, cu excepția calificărilor din domeniul sănătate și asistență pedagogică, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 23 iunie 2023;
– Pentru clasele din învățământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate și asistență pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

În perioada 22-30 octombrie 2022 vor avea vacanță toți elevii, de la toate clasele. Spre deosebire de anii trecuți, când intrau într-o vacanță de o săptămână doar copiii de grădiniță și elevii de clasele primare.

Semestrele au fost eliminate și apare o nouă denumire și anume „modul de învățare”. Potrivit noii structuri a anului școlar sunt cinci astfel de module și cinci vacanțe.

(Visited 19 times, 1 visits today)