DGASPC Botoșani a suspendat interacțiunea directă cu beneficiarii

Având în vedere necesitatea asigurării unor măsuri de prevenire și combatere a infecțiilor de natură virală în contexul existenței virusului COVID-19 în România, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani au fost stabilite mai multe măsuri, în scopul asigurării protecției securității si sănătății beneficiarilor și angajaților.

Astfel, în perioada 17.03.2020 – 31.03.2020, la nivelul Serviciului Stabilire prestații sociale și plată beneficii de asistență socială din cadrul instituției se suspendă:

-Eliberarea biletelor de călătorie gratuită pentru transportul interurban;

-Eliberarea legitimațiilor privind gratuitatea pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafață;

-Eliberarea adeverințelor privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe;

-Depunerea cererilor privind acordarea de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale(ROVINIETĂ).

Termenul se poate prelungi pe toată perioada declarării stării de urgență în România.

În ceea ce privește Serviciile de evaluare complexă adulți și copii, precum și secretariatul comisiilor de specialitate, facem precizarea că își desfășoară în continuare activitatea conform programului normal de lucru.

Toți salariații din cadrul instituției vor respecta normele de igienă și de protecție a muncii conform prevederilor ce se impun în asemenea situații.